Välkommen till Korsholms högstadiums hemsida!


Korsholms högstadium är en finlandssvensk skola för elever i åk 7–9. Skolan med 517elever är placerad mitt i skolcentrum i centrala Smedsby, Korsholm.


Tilläggsuppgifter:
Rektor Annika Snickars 
Tfn (06) 327 7310
E-post

Senast uppdaterad 11.9.2014

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG TillbakaGENVÄGAR

AktuellaLov

Copyright © 2008–2012, Korsholms högstadium. Ansvarig utgivare: Annika Snickars

Discover Your future – Your customer is already there!