Korsholm-INFO


Kommunen har en areal på totalt ca 3 600 km², varav landarealen är 846 km². Beroende på läget vid havet och den vidsträckta skärgården är strandlinjen mycket lång – ungefär 1 600 km. Tack vare den ständigt pågående landhöjningen ökar kommunens landareal med ca 20 hektar per år.

Korsholm är i många avseenden en kommun med kontraster. Här bjuds på skärgård, hav och fastland, tätort och glesbygd, industriområden och jordbruksfält, historiska minnesmärken och anläggningar för nutid. Befolkningen får i huvudsak sin bärgning från servicenäringar, förädling samt jord- och skogsbruk.

Kort sagt är Korsholm:

  • kommunen med den vidsträckta levande skärgården
  • kommunen med det blomstrande kulturlivet, där Musikfestspelen Korsholm samt Stundars Museum och Kulturcentrum är de mest framträdande inslagen
  • kommunen med landets längsta bro – Replotbron 
  • kommunen med den stora idrottshallen – Botniahallen – inrymmande fullstor fotbollsplan och löparbanor runtom
  • kommunen med den dokumenterat goda livskvaliteten
  • kommunen med Söderfjärden, en hälsning från rymden för 520 miljoner år sedan i form av ett meteoritnedslag, som i modern tid gett 2 300 hektar förstklassig åkermark.

Tilläggsuppgifter:
Förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada 
Tfn (06) 327 7187
E-post

Senast uppdaterad 26.9.2014

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.