Delta och påverka


Kontakta oss i något ärende! Ställ en fråga! Kom med förslag och synpunkter i något avseende! Dina åsikter och förslag är av betydelse i vårt arbete att på bästa sätt försöka betjäna kommuninvånare och andra som är beroende den kommunala servicen.

Enligt kommunallagen skall fullmäktige se till att kommuninvånarna och de som utnyttjar kommunens tjänster har möjligheter att delta i och påverka kommuens verksamhet.

Deltagande och påverkande kan främjas t.ex. genom att

  • företrädare för dem som utnyttjar tjänsterna väljs in i kommunens organ,
  • delområdesförvaltning tillämpas i kommunen,
  • information ges om kommunens angelägenheter och diskussionsmöten ordnas,
  • invånarnas åsikter reds ut innan beslut fattas,
  • samarbete idkas vid skötseln av kommunens uppgifter,
  • invånarna får hjälp när de tar egna initiativ till att sköta, bereda och planera ärenden, samt genom att
  • kommunala folkomröstningar ordnas.

(KommL 27 §)


Tilläggsuppgifter:
Förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada 
Tfn (06) 327 7187
E-post

Senast uppdaterad 1.6.2007

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.