Bygga och bo


Lediga kommunala tomter

Kommunen annonserar vanligen på våren om en gemensam tomtansökning. Under resten av året behandlas ansökningarna vartefter de lämnas in. »»»

Information för inflyttare

Funderar du på att flytta till Korsholm eller har du just flyttat hit? Här hittar du snabbt och enkelt information du behöver för att få en bra start. »»»

Information för byggare

Byggnadstillsynens personal övervakar byggandet i kommunen samt ger råd i frågor angående undantagslov, bygglov och åtgärdstillstånd. »»»

Vårt Korsholm

Korsholm är en fantastisk kommun med boendemiljöer och ingredienser för ett bra liv. Bo på landet, i centrum eller i skärgården. Kommunen har erkänt hög livskvalitet och uppväxtmiljöer man gärna återvänder till. »»»

Läs om familjer i Korsholm

I Korsholm finns allt du och din familj behöver: närliggande skolor och daghem, hälsovård och trygg boendemiljö. Läs om några familjer i Korsholm. »»»

Övriga tomter och bostäder

Kommunens hyresbostäder

Björköby, www.björköby.nu

Hankmo, www.hankmo.net

Koskö, www.kosko.fi

Solf, www.solf.fi

Välj Korsholm
- för ett bra liv

Vision för Björköbys uteckling

Områden som nu planeras

Servicepunkter

Vattenmätaravläsning

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.