Grundskolor


Korsholms kommun är en geografiskt vidsträckt kommun med många skolor. Inom kommunens svenskspråkiga grundläggande utbildning finns tretton skolor för elever i åk 1-6 och en gemensam skola för elever i åk 7-9. I kommunen erbjuds finskspråkig grundläggande utbildningen i två skolor, en skola för elever i åk 1-6 och en skola för elever i åk 1-9. Eleverna i kommunens skolor får sin undervisning av behöriga lärare i ändamålsenIiga skolor. Elever med särskilda behov erbjuds möjlighet till specialundervisning.

Skolorna för åk 1-6 varierar i storlek vad gäller elevantal. Kommunens minsta skola har läsåret 2013-2014 22 elever medan den största har 223 elever. Skolorna följer en läroplan som är gemensam för hela kommunen men varje skola har sina egna tyngdpunktsområden. Varje skola har en egen rektor.


Tilläggsuppgifter:
Bildningsdirektör Maj-Len Swanljung
Tfn (06) 327 7167
E-post

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förminska texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.