Hälso- och sjukvård


Aktuellt

Öppethållning på sportlovet, v. 9:

Verksamheten på hälsostationerna är förflyttad till hälsovårdscentralen i Smedsby under tiden 24.2.–2.3.2014. Vanlig öppethållning i Vörå.

Bedömning av vårdbehov, tidsbeställning till sjukskötar- och läkarmottagning, sjukvårdsrådgivning: Korsholm vard. kl.8-12, tfn: 06 327 7484.

Ärenden till mödra- och barnrådgivningen: Korsholm vard. kl. 9-10, tfn 327 7489 och 327 7494.     

Akutmottagningen i Smedsby, laboratoriet och röntgen har öppet på vardagarna.

 Från och med 2014 är det möjligt att som klient söka sin primärvård på vilken hälsostation som helst i landet. Man kan byta hälsostation igen tidigast efter ett år. Vid behov av specialsjukvård kan man önska remiss till valfri vårdgivare inom offentliga specialsjukvården i hela Finland, dock i samråd med remitterande läkare eller tandläkare.

NÖDNUMMER
Ambulans, polis och brandkår 112

Giftinformationscentralen
Tfn (09) 471 977

Krisgruppen i Korsholm och Vörå
Journummer: 044 727 7333

Korsholms hälsovårdscentral

Akutmottagning
Vardagar kl 8.00–16.00
Hälsocentralen i Smedsby
Gamla Karperövägen 17B
Korsholm, tfn 327 7453

Vardagar kl 16-22,
lördagar, söndagar och helgdagar kl 8-22:
Vasa huvudhälsostation,
Smedsbyvägen 14-16,
Vasa, tfn 325 1700

Måndag-söndag kl 22-8:
Vasa Centralsjukhus,
Sandviksgatan 2-4, Vasa


 


Akut tandvård

Vardagar
Tfn (06) 327 7430

Hälsocentralens tandläkarjour under veckoslut och söckenhelger vid Vasa Huvudhälsostationens tandklinik, Smedsbyvägen 14-16, utan tidsbeställning kl 10-12.
Hemsjukvårdsjour
Lördagar och helgdagar kl. 8–10
GSM 050 69 633

Oravais-Vörå-Maxmo hälsovårdscentral

Akutmottagning
fr.o.m. 1.12.2012

Vardagar kl. 8-16 samt må och ons kl. 16–19 lördagar stängt, söndagar kl. 9–12:
Hälsovårdscentralen i Oravais
Öurvägen 25
Tfn (06) 385 2225 (sönd från 8.30: 385 2200) 

Måndagar och onsdagar kl. 19–22, tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 16-22,
lördagar och helgdagar kl 8-22, söndagar kl. 12–22:
Vasa huvudhälsostation,
Smedsbyvägen 14-16,
Vasa, tfn 325 1700

Måndag-söndag kl 22-8:
Vasa Centralsjukhus,
Sandviksgatan 2-4, Vasa


Tandvård
Oravais: Öurvägen 25, tfn (06) 385 2245, tidsbeställning vardagar kl. 8–9
Vörå: Läkarvägen 3, tfn (06) 385 2354, tidsbeställning vardagar kl. 8–9

Hälsocentralens tandläkarjour under veckoslut och söckenhelger vid Vasa Huvudhälsostationens tandklinik, Smedsbyvägen 14-16, utan tidsbeställning kl 10-12.

Hemsjukvård
Oravais 050 361 8296
Vörå 0500 861 353
Maxmo 050 511 8853 

 


 

Senast uppdaterad 20.2.2014

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.
Designed to sell