Hälso- och sjukvård


Aktuellt

Förändringar i verksamheten från 1.10.2014

Korsholms hälsovårdscentral tar den 1.10.2014 i bruk en ny sjukvårdsrådgivningslinje som är öppen vardagar kl. 8–15, tfn 06 327 7453.

Du kan fortfarande ringa din egen hälsostation under telefontiden 8–10, samtalen till hälsostationerna kopplas till sjukvårdsrådgivningen efter kl. 10. På sjukvårdsrådgivningslinjen får du sjukvårdsrådgivning, förnya recept, höra laboratoriesvar, boka tid till läkare eller sjukskötarmottagning m.m.

Akutmottagningen på Korsholms hälsovårdscentral tar också i bruk ett nytt nummer med uppringningssystem, tfn 06 327 7528, som du ringer om du behöver första hjälp, vid akuta sjukdoms- eller olycksfall eller om du är i brådskande behov av vård.

Tandvårdsjour finns på Korsholms, Vörås och Oravais tandklinik vardagar 8-15, på kvällar, veckoslut och helgdagar på samjouren vid Vasa Centralsjukhus kl. 10-12, utan tidsbokning. 

Vid akut NÖDSITUATION, ring 112

Akutmottagningen i Korsholm och laboratoriet har öppet som vanligt på vardagarna kl. 8-16. Akutmottagningen på Oravais hälsovårdscentral är öppen vardagar kl. 8–16.

Kvälls- och helgdejoureringen vid Oravais hälsovårdscentral är avslutad från och med 1.6.2014.

All jourverksamhet kvälls-, nattetid och helger sker på samjouren vid Vasa centralsjukhus fr.o.m. 1.10.2014.

Samjouren vid Vasa centralsjukhus nås på tfn 06 213 1001.


 Från och med 2014 är det möjligt att som klient söka sin primärvård på vilken hälsostation som helst i landet. Man kan byta hälsostation igen tidigast efter ett år. Vid behov av specialsjukvård kan man önska remiss till valfri vårdgivare inom offentliga specialsjukvården i hela Finland, dock i samråd med remitterande läkare eller tandläkare.

NÖDNUMMER
Ambulans, polis och brandkår 112

Giftinformationscentralen
Tfn (09) 471 977

Krisgruppen i Korsholm och Vörå
Journummer: 044 727 7333

Korsholms hälsovårdscentral

Akutmottagning
Vardagar kl 8.00–16.00
Hälsocentralen i Smedsby
Gamla Karperövägen 17B
Korsholm, tfn 327 7528

Vardagar kl 16-8,
lördagar, söndagar och helgdagar:
Samjouren, Vasa Centralsjukhus,
Sandviksgatan 2-4, Vasa, tfn 213 1001.

Akut tandvård
Vardagar
Tfn (06) 327 7430

Tandläkarjour under veckoslut och söckenhelger vid Samjouren, Vasa Centralsjukhus,
Sandviksgatan 2-4, Vasa, utan tidsbeställning kl 10-12.

Hemsjukvårdsjour
Lördagar och helgdagar kl. 8–10
GSM 050 69 633

Oravais-Vörå-Maxmo hälsovårdscentral

Akutmottagning
Vardagar kl. 8-16 på Hälsovårdscentralen i Oravais
Öurvägen 25
Tfn (06) 385 2225

Vardagar kl. 16-8,
lördagar, söndagar och helgdagar:
Samjouren, Vasa Centralsjukhus,
Sandviksgatan 2-4, Vasa, tfn 213 1001.

Tandvård
Oravais: Öurvägen 25, tfn (06) 385 2245, tidsbeställning vardagar kl. 8–9
Vörå: Läkarvägen 3, tfn (06) 385 2354, tidsbeställning vardagar kl. 8–9

Tandläkarjour under veckoslut och söckenhelger vid Samjouren, Vasa Centralsjukhus,
Sandviksgatan 2-4, Vasa, utan tidsbeställning kl 10-12.

Hemsjukvård
Oravais 050 361 8296
Vörå 0500 861 353
Maxmo 050 511 8853 

 


 

Senast uppdaterad 28.4.2015

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.