Skötselbidrag för skidspår


Skötselbidrag för skidspår kan beviljas för föreningsskötta skidspår i Korsholm. Skötselbidraget är 150 euro/km för skidspår med klassisk stil och 200 euro/km för skidspår med både klassisk stil och fri stil (skating). För föreningar som gör konstgjord snö med egen snökanon fördubblas bidraget. För att beviljas bidrag ska skidspåret vara öppet för allmänheten minst 80 % av skidsäsongen. När skidsäsongen startar och slutar bedöms av fritidsavdelningens personal.

 

För terrängspår betalas ett tillägg på 30 euro för varje påbörjad 3 km. Under säsongen ska terrängspåret vara öppet minst fyra veckor för att tillägget ska betalas ut.

 

Kriterier för skötselbidrag för skidspår

Skidspår: klassisk stil 

- belyst skidspår

- spårlängd minst 1 km

 

Skidspår: både klassisk och fri stil (skating)

- belyst skidspår

- spårlängd minst 1 km

- spårbredd minst 4 meter

 

Ansökan om skötselbidrag för skidspår görs på blankett F. Ansökningstid se sista sidan.


Tilläggsuppgifter:
Fritidschef Marcus Beijar 
Tfn (06) 327 7163 eller GSM 044 727 7380 

E-post

Senast uppdaterad 30.12.2014

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.