Sommrens öppethållningstider


30.5.2012

Så här betjänar vi dig i sommar.

Ämbetshuset

Ämbetshuset är semesterstängt 16–28.7. Kommunens telefonväxel 327 7111 och hälsovårdscentralens telefonväxel 327 7411 betjänar normalt hela sommaren.

Hälsovårdscentralen

Hälsostationerna i Björköby, Replot, Kvevlax, Helsingby, Veikars och Solf är stängda 2.7–5.8.

Sjukvårdsrådgivning via TeleQ, tfn 327 7484 vardagar kl. 8–12.

  • Om du vill bli uppringd följer du de instruktioner rösten ger.
  • VÄNTA kvar medan meddelandet läses upp och tryck inte på telefonens knappar. Därefter kopplas samtalet automatiskt till en telefonkö. Under väntetiden ges information om plats i kön. Regelbundet ges information om att du kan välja uppringning men vänta kvar utan åtgärd tills samtalet kopplas fram.
  • Ifall du vill byta från telefonkö och i stället välja uppringning: tryck stjärna *.

Sjukskötarens mottagning endast vid hälsovårdscentralen i Smedsby enligt tidsbeställning eller bokning via TeleQ, tfn 327 7487 vardagar kl. 9–10.30.

Hälsovårdarens telefontid
Ärenden till mödra- och barnrådgivningen måndag–fredag kl. 9–10, tfn 327 7489.

Hemsjukvården fungerar normalt på alla hälsostationer.

Akutmottagningen i Smedsby, laboratoriet och röntgen har öppet som vanligt måndag–fredag.

Kräver ditt hälsotillstånd omedelbar kontakt?
Ring 327 7453 till akutmottagningen vid hälsovårdscentralen.

Vid akut nödsituation ring 112.

Journummer för socialarbete

Efter tjänstetid, tfn 325 2347.

Biblioteket 1.6–31.8

Huvudbiblioteket i Smedsby, tfn 327 7270
måndag–torsdag 10–19
fredag 10–16

Kvevlax bibliotek, tfn 346 0141
måndag och fredag 10–16
tisdag och onsdag 14–19

Solf bibliotek, stängt 4.6–31.8 Öppnar 3.9 på Solfvägen 245.

Replot bibliotek, tfn 352 0072
måndag 10–13
tisdag 12–19
torsdag 17–20
fredag 10–12

Björköby bibliotek, tfn 352 4053
måndag 16–20
torsdag 10–14

Bokbussen kör inte 2–29.7. Åter i trafik måndag 30.7.
Tfn 050 518 1039

Vattentjänstverket

Felanmälan efter arbetstid, tfn 050 380 2020.

Veterinärernas journummer

Jourtelefon 0600 399 299, måndag–torsdag kl. 16–8, fredag kl. 16–måndag kl. 8.

Byggnadsinspektionen

Byggnadsinspektionen är stängd 16–28.7.

Fritidsavdelningen

Fritidsavdelningen är stängd 16–22.7.

Allmänt nödnummer 112

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.