Framlagda planer


29.5.2012

Ribackvägen i Smedsby.

Ritningar för byggande av Ribackvägen i Smedsby finns framlagda i Korsholms ämbetshus 29.5–11.6.2012.

Eventuella anmärkningar lämnas in till tekniska centralen i Korsholm, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm senast 11.6.2012.

Ribackvägen, karta

Ribackvägen, skärning

Korsholm 29.5.2012
Tekniska centralen

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.