Anbudsförfrågan


7.6.2012

Revidering av Smedsby delgeneralplan.

Anbudsförfrågan

Bilaga 1

Följande frågor har ställts angående anbudsförfrågan:

1) Från uppräkningen av bakgrundsutredningar saknas naturinventering, arkeologiska utredningar och byggnadsinventering (den från 1985 är ganska gammal). Betyder det att man kan lämna dessa utredningar utanför anbudet?

SVAR: Ja, om och när dessa utredningar/inventeringar behövs, blir de som tilläggsutredningar.

2) Separata byggnadsdirektiv ska vid behov inkluderas i revideringen av delgeneralplanen. Är det tillägsarbete?

SVAR: Ja

3) Till den del man ”ska undersöka förbindeler och nätverk för fordon, lätt trafik och kollektivtrafik i området. I absoluta centrumområdet ska ytterligare nya parkeringsmöjligheter utredas.” Betyder det att trafikprognoser o.d. inte hör till arbetet?

SVAR: Delgeneralplanen ska utgående från de utredningar som redan finns gjorda ge förslag till trafiklösningar.

 

 

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.