Anbud på arbetsmaskiner


29.4.2012

Anbuden ska lämnas in senast fredag 11.5.2012.

Tekniska centralen i Korsholms kommun inbegär timtaxapriser på grävmaskiner, bandschaktmaskiner, traktorer, dumprar, väghyvlar, vältar, skylifter, borrvagnar och lastbilar för kommunens egna arbeten inom hus- och jordbyggnadssektorn för tiden 15.5.2012–30.4.2013.

Intresserade maskinägare ska kontakta teknisk assistent Mona Martin tfn 327 7171 eller byggmästare Håkan Skata tfn 327 7594, 050696 17 för anbudsförfrågan. Alla som lämnat in anbud år 2011 får automatiskt en anbudsförfrågan.

Anbuden ska lämnas in senast fredag 11.5.2012.

Korsholm 29.4.2012
Tekniska centralen

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.