Revidering av byggnadsordningen för Korsholms kommun


24.4.2012

Enligt markanvändnings- och bygglagens 63 § meddelas att revidering av byggnadsordningen för Korsholms kommun har påbörjats.

Programmet för deltagande och bedömning, vilket beskriver omfattning, verkningar, intressenter, växelverkan och en tidsplan för arbetet, hålls framlagt 25.4–25.5.2012 i ämbetshusets andra våning, tekniska centralen.

Eventuella åsikter ska lämnas till byggnadstillsyn i Korsholm, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, senast 25.5.2012.

Byggnadsnämnden 25.4.2012

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.