Korsholms hälsovårdscentral meddelar


7.3.2012

Från och med den 7 mars tar Korsholms hälsovårdscentral ibruk ett TeleQ-telefonsystem för sina hälsostationer.

Långa telefonköer undviks och ett samtal räcker.

Kunden som behöver få kontakt med sjukvårdsrådgivningen på sin hälsostation kan nu ringa upp under vardagsförmiddagarna kl. 8–12 och bli registrerad för att bli uppringd på eftermiddagen.

Den normala direktkontakten med sjukvårdare för rådgivning eller vårdbedömning fortsätter som tidigare med fasta telefontider då vårdarna svarar direkt (se tabellen nedan). Är linjen då upptagen får man möjlighet att vänta eller erbjuds en uppringningstid på eftermiddagen. Numret är aldrig mer upptaget.

Obs. Återuppringningen till kunden kommer från okänt nummer. Telefonkontakten till övriga verksamhetspunkter fortsätter som tidigare.

Hälsostation

Sjukvårdsrådgivning måndag–fredag

Kontakt med TeleQ-samtalsreservering

Telefonnummer
Smedsby 9.00–10.30 8.00–12.00 327 7484
Norra Korsholm 9.00–10.30 8.00–12.00 327 7487
Kvevlax 9.00–10.30 8.00–12.00 327 7971
Solf 9.00–10.00 8.00–12.00 327 7951
Helsingby 9.00–10.00 8.00–12.00 327 7961
Replot 9.00–10.00 8.00–12.00 327 7981

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.