Kontaktuppgifter


E-post: fornamn.efternamn@korsholm.fi

Korsholms veterinärmottagning, Bölevägen 8, 65610 Korsholm

Veterinär

Anne Niemi

0500 263 207

telefontid 8–9

0500 263 207

övrig tjänstetid fram till 16

Malax veterinärmottagning, Länsmansvägen 1, 66100 Malax

Veterinär

Sofia Skog (ons-fre)

(06) 365 1103 telefontid 8-9

 

050 338 1144

övrig tjänstetid fram till 16

Vikarie Liisa Schreibmaier (må-ti)

(06) 336 1002

telefontid 8–9

0400 261 667

övrig tjänstetid fram till 16

Pörtom veterinärmottagning, Matuschvägen 7, 66270 Pörtom

Veterinär

Liisa Schreibmaier

(06) 366 1002

telefontid 8–9

0400 261 667

övrig tjänstetid fram till 16

Vörå veterinärmottagning, Rejpeltvägen 12, 66600 Vörå
E-post: vet.kunnas[at]netikka.fi

Veterinär

Pentti Kunnas

(06) 383 2097

telefontid 8–9

050 303 2556

övrig tjänstetid fram till 16

Kristinestads veterinärmottagning, Lappfjärdsvägen 163 C, 64100 Kristinestad

Veterinär

Irmeli Sillantaka

0400 362 462

telefontid 8–10

0400 362 462

övrig tjänstetid fram till 16

 

Veterinärdejour

Jourområde 1: Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes. Jourtelefon 0600 399 199.

Jourområde 2: Korsholm, Laihela, Lillkyro, Vasa och Vörå. Jourtelefon 0600 399 299.

Jourtiden börjar vardagar kl. 16.00 och slutar följande vardagsmorgon kl. 8.00. Veckoslutsjouren börjar på fredag kl. 16.00 och pågår till måndag morgon kl. 8.00.

Jourtjänstens samtalsavgift är 1,01 €/min + Ina mellan kl. 08.00–20.00 och 3,03 €/min + Ina mellan kl. 20.00–08.00 (Uppringarens samtalsavgift innehåller mervärdesskatt på 24%).

Jouren är avsedd för brådskande fall, dvs. akuta sjukdomsfall eller olycksoffer.


Tilläggsuppgifter:
Miljö- och hälsoskyddschef Harriet Perus-Marander
GSM 050 366 6295
E-post

Senast uppdaterad 18.2.2015

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.