Kontaktuppgifter


Korsholms veterinärmottagning, Lisavägen 8 bst 5, 65610 Korsholm

Växeln: (06) 327 7111
E-post: fornamn.efternamn@korsholm.fi

Veterinär

Anne Niemi

0500 263 207

telefontid 8–9

0500 263 207

övrig tjänstetid fram till 16

Malax veterinärmottagning, Länsmansvägen 1, 66100 Malax

Växeln: (06) 347 7111
Fax: (06) 347 7100

Veterinär

Sofia Skog

tjänstledig till 31.12.2014.

Vikarie Esa Kääntee

(06) 336 1002

telefontid 8–9

0400 261 667

övrig tjänstetid fram till 16

Pörtom veterinärmottagning, Matuschvägen 7, 66270 Pörtom

Växeln: (06) 224 9511
Fax: (06) 222 8307

Veterinär

Esa Kääntee

(06) 366 1002

telefontid 8–9

0400 261 667

övrig tjänstetid fram till 16

Vörå veterinärmottagning, Rejpeltvägen 12, 66600 Vörå

Växeln: (06) 385 2211
Fax: (06) 385 2227

Veterinär

Pentti Kunnas

(06) 383 2097

telefontid 8–9

050 303 2556

övrig tjänstetid fram till 16

Kristinestads veterinärmottagning, Lappfjärdsvägen 163 C, 64100 Kristinestad

Veterinär

Irmeli Sillantaka

0400 362 462

telefontid 8–10

0400 362 462

övrig tjänstetid fram till 16

 

Veterinärdejour

Jourområde 1: Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes. Jourtelefon 0600 399 199.

Jourområde 2: Korsholm, Laihela, Lillkyro, Vasa och Vörå. Jourtelefon 0600 399 299.

Jourtiden börjar vardagar kl. 16.00 och slutar följande vardagsmorgon kl. 8.00. Veckoslutsjouren börjar på fredag kl. 16.00 och pågår till måndag morgon kl. 8.00.

Jourtjänstens samtalsavgift är 1,00 €/min + Ina mellan kl. 08.00–20.00 och 3,01 €/min + Ina mellan kl. 20.00–08.00 (Uppringarens samtalsavgift innehåller mervärdesskatt på 23 %).

Jouren är avsedd för brådskande fall, dvs. akuta sjukdomsfall eller olycksoffer.


Tilläggsuppgifter:
Miljö- och hälsoskyddschef Harriet Perus-Marander
GSM 050 366 6295
E-post

Senast uppdaterad 5.11.2013

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.
Designed to sell