Beslut


Fritidsnämnden beslutar om fördelningen av verksamhetsbidrag och bidrag för upprätthållande av uf/hf hus i april/maj månad. Beslut om skötselbidrag för skidspår (maj), skötselbidrag för idrottsområden (november) och ledarskolningsbidrag (november) görs av fritidschefen och delges fritidsnämnden vid därpå följande möte.

Av beslutet framgår mottagaren, bidragsbeloppet, ändamålet och eventuella villkor för användningen av bidraget.

Beslut om bidrag meddelas genom att sökande får ett protokollsutdrag om beslutet jämte anvisningar för rättelseyrkan.  Föreningarna kan anföra rättelseyrkan till fritidsnämnden inom 14 dagar från delgivningen av beslutet (för postningen av beslutet beräknas sju dagar).

Fritidsnämnden förbehåller sig rätten att kvittera beviljade bidrag mot eventuella fordringar som Korsholms kommun eller samkommunen för samkommun Vasaregionens arenor har på respektive förening.


Tilläggsuppgifter:
Fritidschef Caroline Lund 
Tfn (06) 327 7163 eller GSM 050 517 6663
E-post

Senast uppdaterad 20.2.2012


IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.
Designed to sell