Kontaktuppgifter


SOCIALARBETARE
Telefontid kl. 12.00-13.00 Fax (06) 327 7242
Sari Sundelin, Chef för familje- och individomsorgen 
Tfn (06) 327 7235
Underhålls-, vårdnads- och umgängesavtalsärenden för hela Korsholm. Barnskydd, socialt arbete och utkomststöd;Smedsby "Skolsidan" av riksåttan.
Marie Björklund
Tfn (06) 327 7233
Faderskapsärenden för hela Korsholm. Barnskydd, socialt arbete och utkomststöd;Smedsby "Ämbetshussidan" av riksåttan.
Ann-Sofi Blom
Tfn (06) 327 7224
Handikappservice för hela Korsholm. Färdtjänst för hela Korsholms både enligt handikappservicelagen och enligt socialvårdslagen. Specialomsorgen för hela Korsholm
Heidi Karlsson
Tfn (06) 327 7234
Barnskydd, socialt arbete och utkomststöd;Kvevlax, Petsmo, Väster- och Österhankmo, Vallvik, Kuni, Vassor, Veikars, Staversby, Martois, Miekka, Anixor
Linda Södergård
Tfn (06) 327 7231
Underhålls-, vårdnads- och umgängesavtalsärenden för hela Korsholm. Barnskydd, socialt arbete och utkomststöd;Iskmo, Jungsund, Karperö, Koskö, Köklot, Singsby
Sofia Vikberg
Tfn (06) 327 7232
Barnskydd, socialt arbete och utkomststöd;Replot, Björköby, Södra Vallgrund, Norra Vallgrund, Söderudden, Panike, Brändövik, Helsingby, Toby, Karkmo, Tölby, Vikby, Solf, Munsmo, Rimal 
BYRÅSEKRETERARE
Margareta Björkgren Tfn (06) 327 7223
FAMILJERÅDGIVNINGEN
Psykolog och familjeterapeut
Birgit Häger-Nylund Tfn (06) 327 7230
Telefontid tisdag kl. 8–9 och torsdag kl. 12-13 
Psykolog
Stig Björkqvist Tfn (06) 327 7227
Telefontid tisdag kl. 8–9 och torsdag kl. 12-13
Socialarbetare
Benita Sandström-Niemitalo Tfn (06) 327 7225
Telefontid tisdag kl. 8–9 och torsdag kl. 12–13
TIDSBESTÄLLNING
Byråsekreterare
Margareta Björkgren Tfn (06) 327 7223
Telefontid måndag–tisdag och
torsdag–fredag kl. 8.30–9.00

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.