Församlingar


Inom Korsholms kommuns område verkar fem evangelisk-lutherska församlingar, varav fyra svenska och en finsk. Förutom dessa finns det flera frikyrkoförsamlingar med egna gudstjänstlokaler.

De evangelisk-lutherska församlingarna är:

  • Korsholms svenska 
  • Kvevlax 
  • Mustasaaren suomalainen 
  • Replot 
  • Solf


Tilläggsuppgifter:
Kultursekreterare Olle Victorzon
Tfn (06) 327 7165
E-post
Senast uppdaterad 9.5.2007

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.