Postrodd över Kvarken


På 1600-talet ålades björköborna uppdraget att sköta posttrafiken över Kvarken. Som lön för mödan beviljades de skattelättnader och befrielse från krigstjänsr av Gustav II Adolf. Postrodden pågick till år 1809. Ett minnesmärke har rests på den plats vid Bodback, där man lade ut första gången.

Postrodden i vår tid är ett årligt nöjesevenemang, som varje sommar samlar båtlag och publik till Svedjehamn i Björköby. Färden sker med gamla båtar eller nytillverkade i gammal stil. Man ror och seglar över till Holmön på den svenska sidan. Vartannat år går postrodden i motsatt riktning.

Postrodden
Postrodden
Foto: Sofie Wikström.


Tilläggsuppgifter:
Kultursekreterare Olle Victorzon
Tfn (06) 327 7165
E-post
Senast uppdaterad 27.6.2007

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.