Söderfjärden


– en hälsning från rymden

Söderfjärden är sannolikt resultatet av ett meteoritnedslag för cirka 520 miljoner år sedan. I dag är den märkliga, runda slätten en av landets intressantaste geologiska sevärdheter. Området omges av randberg, som framträder särskilt tydligt på den norra sidan.

Under 1920-talet inleddes en omfattande torrläggning av det sanka området. Med denna torrläggning, som då var Nordens största, fick man bördig odlingsmark som idag omfattar 2 300 hektar. Söderfjärden har i alla tider varit en viktig rastplats för flyttfåglar.

Läs mera om Söderfjärden på Åbo Akademis sidor.


Tilläggsuppgifter:
Kultursekreterare Olle Victorzon
Tfn (06) 327 7165
E-post
Senast uppdaterad 3.4.2006

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.