Skärgården


Korsholm är landets största skärgårdskommun. Kommundelen Replot-Björköby – halvvägs ute i Kvarkens havsområde – har en fast befolkning på över 2 000 personer.

Här kan man uppleva den karga, sköna skärgårdsnaturen och stifta bekantskap med gamla byamiljöer och pittoreska fiskelägen. Här bjuds också på vackra vandringsleder, utsiktsuddar, spännande vikar, gästfrihet och traditionella fiskrätter i riktig miljö. För den som är intresserad av fiske står fina fiskevatten till buds.

Med sin stora skärgård har Korsholm en mycket lång strandlinje – ungefär 1 600 kilometer. På grund av den ständigt pågående landhöjningen ökar kommunens landareal med cirka tjugo hektar per år.

 

Valsörarna

Ytterst i Kvarken, cirka femton kilometer nordväst om Björkö, ligger ögruppen Valsörarna. På Valsörarnas naturskyddsområde är landstigning förbjuden 1.5–31.7 förutom på angivna platser.

Sevärdheter

  • Fyren konstruerades år 1885 av Henry Leparte på ingenjörsbyrå Gustave Eiffels i Paris. (Samma ingenjörsbyrå byggde senare Eiffeltornet.) Den monterades upp på Valsörarna 1886. Fyren är 36 meter hög, blev helautomatiserad 1964 och elektrifierad 1986.
  • Sjöbevakningstationen på Valsörarna byggdes 1948. Den blev utvidgad och ombyggd 1984.
  • Det finns ett minnesmärke över ryska soldater som dog under härtåget över Kvarken 1809.
  • Vägen mellan sjöbevakningsstationen och fyren kallas allmänt för "Kärleksstigen".

 

Vandringsleder

Vandringslederna Björkö - Panike (12 km) och Bodvattnet runt (2,5 km) bjuder på rika naturupplevelser med frisk luft. Vandringsleden Björkö - Panike finns delvis på Björkö fastland och delvis på öar. Mellan fastlandet och öarna sker transporten med båt. Ytterligare information på infotavlan vid Svedjehamn.


Tilläggsuppgifter:
Kultursekreterare Olle Victorzon
Tfn (06) 327 7165
E-post

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.