Toby stenbro


Toby stenbro är den nästäldsta stenbron i Finland som fortfarande är i bruk. Den blev färdig år 1781 och är med sina konstfärdigt välvda öppningar ett fint exempel på dåtidens byggnadsteknik. Bron är 85 meter lång och har en bredd på 5,5 meter.

Byggnadsprojektet var stort med dåtidens mått och konstruktionen väckte skepsis. Frågan var om valven skulle hålla då ställningarna togs bort. Arbetet överläts åt livstidsfångar, som lovades benådning om de lyckades riva ställningarna utan att bron rasade. Resultatet ser vi fortfarande; bron har använts dagligen sedan den togs i bruk.


Tilläggsuppgifter:
Kultursekreterare Olle Victorzon
Tfn (06) 327 7165
E-post

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.