Allmän rättshjälp


Rättshjälpen innebär att en medborgare kan få ett biträde som hjälper till i en rättslig angelägenhet. Biträdet bekostas helt eller delvis med statens medel. Vid rättegång kan även svaranden i vissa fall få en försvarare som bekostas med statens medel.

Läs mera om rättshjälpen

Finlex - Statens författningsdata
Innehåller bl.a. lagar och rättspraxis

Rättsväsendet
Innehåller bl.a. information om domstolar och rättshjälp

 

Barnombudsmannen

Dataombudsmannens byrå

Justitiekanslerämbetet

Justitieministeriet

Jämställdhetsombudsmannens byrå

Konkursombudsmannens byrå

Minoritetsombudsmannen

Riksdagens justitieombudsman

Källa: oikeus.fi


 

Senast uppdaterad 7.2.2013

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förminska texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.