Ekonomi- och skuldrådgivning


För ekonomi- och skuldrådgivningen svarar Vasa stads skuldrådgivare. Till ekonomi- och skuldrådgivningens uppgifter hör att ge råd och upplysningar om skötseln av ekonomin och skulder samt att biträda överskuldsatta personer. Skuldrådgivningens service är avgiftsfri och konfidentiell.

Vasaregionens ekonomi- och skuldrådgivning


 

Senast uppdaterad 3.8.2009

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.