Fastighetsverket


Fastighetsverket har hand om drift och underhåll av kommunens byggnader och till dem anslutna uteområden.

Kommunens egna lokaler är fördelade enligt följande:

Lokaler Antal Lokalyta
Administrativa lokaler 31 (st) 21 755 m²
Hälsogårdar och –stationer 6 (st) 10 602 m²
Skolor 22 (st) 34 295 m²
Daghem 23 (st) 6 679 m²
Brandstationer 10 (st) 2 585 m²
Sport- och fritidsbyggnader 17 (st) 1 864 m²
Bostadslägenheter 60 (st) 5 085 m²
Industri- och lagerutrymmen 4 (st) 5 374 m²

Uthyrningen av bostäderna sköts i samarbete med FAB Korsholms bostäder.

Uthyrningen av industri-, kontors- och lagerutrymmen handhas av fastighetschefen.

Uthyrning av enskilda utrymmen på timdebitering sköts av förmannen vid respektive lokala enheter.


Tilläggsuppgifter:
Fastighetschef Peder Pedersen
Tfn (06) 327 7183 eller GSM 050 696 20
E-post

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.