Vattenverk


Korsholms två vattenverk - Smedsby och Björkö vattenreningsverk - levererar hushållsvatten inom en stor del av kommunen. Bland annat levereras vatten till cirka nittio procent av hushållen samt till jordbruk, företag, skolor och andra offentliga byggnader.

Som råvatten används uteslutande grundvatten som behandlas vid de två egna vattenreningsverken. Därtill köps vatten utifrån av Poronkankaan Vesi Oy och Vasa Vatten.

Sammanlagt levererar vattenverket en miljon kubikmeter vatten per år eller ca 2 700 m³/dygn. Det levererade vattnet fyller de kvalitetskrav för hushållsvatten som fastställts av Social- och hälsovårdsministeriet, direktiv 461/2000.

I huvudsak levererar respektive vattenreningsverk hushållsvatten till delområdena enligt följande:

Smedsby vattenreningsverk: 400 000 m³ per år
Bild över reningsprocessen

 • Smedsby 
 • Karperö 
 • Kvevlax
 • Singsby 
 • Jungsund 
 • Iskmo

Björkö vattenreningsverk: 120 000 m³ per år
Bild över reningsprocessen

 • Björkö 
 • Replot 
 • Norra Vallgrund 
 • Södra Vallgrund
 • Brändövik 
 • Vistan 
 • Söderudden 
 • Panike

Poronkankaan Vesi Oy:  330 000 m³ per år

 • Solf 
 • Helsingby 
 • Toby 
 • Veikars 
 • Österhankmo 
 • Västerhankmo
 • Petsmo 
 • Kuni 
 • Vassor 
 • Köklot


Tilläggsuppgifter:
Vattenförsöjningschef Allan Heir
Tfn (06) 327 7190 eller GSM 050 696 15 
E-post

Senast uppdaterad 10.6.2010

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.