Vägar och gator


Kommunen underhåller ca 65 kilometer byggnadsplanevägar, 13 kilometer lätta trafikleder samt ca 183 kilometer enskilda vägar som har underhållsavtal med kommunen. Dessutom finns det i kommunen trafikleder som underhålls av Vägförvaltningen och enskilda vägar som sköts av olika väglag.


Tilläggsuppgifter:
Vägmästare Per-Håkan Österåker 
Tfn (06) 327 7180 eller GSM 050 696 16 
E-post

Senast uppdaterad 15.3.2013

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.