Näringslivsstrategi


Korsholms kommuns företagskommitté har gjort upp en näringslivsstrategi fram till 2015. Strategin innehåller vision, mål och medel.

Visionen lyder ”Med sitt företagsvänliga klimat och ypperliga läge är Korsholms kommun den naturliga kommunen för företag och familj”.

Uppställda mål är:

  • Positiv företagarattityd
  • Aktiv samverkan
  • Regionalutveckling, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK 
  • Effektiv kommunalservice
  • Attraktiva företagstomter
  • Fungerande infrastruktur
  • Befrämja företagsamhet
  • Ökad turism

Till varje målsättning finns medel beskrivna i strategin. Korsholms kommunsstyrelse har 14.6.2011 godkänt en handlingsplan till strategin för åren 2011-2015.

Ladda ner näringslivsstrategin och handlingsplanen i pdf-format

  Korsholms Näringslivsstrategi

  Näringslivsstrategins handlingsplan 


Tilläggsuppgifter:
Näringslivschef Matias Båsk 
Tfn (06) 327 7121
E-post

Senast uppdaterad 21.6.2011

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.