Kontaktuppgifter


Vattentjänstverkets kontaktuppgifter
Besöksadress
Industrivägen 6A 65610 KORSHOLM

Anslutningsavtal
Vattenförsörjningschef
Allan Heir
Tfn (06) 3277190 el. GSM 050 696 15
allan.heir@korsholm.fi

Ledningsnät, kartor
Mättekniker
Patrik Bondas
Tfn (06) 327 7369 el. GSM 050 690 24
patrik.bondas@korsholm.fi

Anslutningar, grävarbeten, underhåll, mätarinstallationer mm
Arbetsledare
Dan Antell
Tfn 050 696 13
dan.antell@korsholm.fi

Anslutningar till avloppsledningsnätet
Arbetsledare
Johanna Santamäki
Tfn 050 591 9106

 
Fakturering, anslutningsavtal
Byråsekreterare
Nina Martin
Tfn (06) 327 7188
nina.martin@korsholm.fi
 
Vattenmätaravläsning
Helena Lithén
Tfn 050 518 1204

Vatten- och avloppsreningsverk, samt pumpstationer
Vattenverksskötare
Tor-Erik Heir
Tfn (06) 327 7592 el. GSM 050 591 9107
tor-erik.heir@korsholm.fi

Björköby vattenreningsverk
Vattenverksskötare
Tomas Nord

Tfn (06) 352 4108 el. GSM 044 727 7355

FELANMÄLAN EFTER ARBETSTID  050 – 380 2020                                                             

Om din fråga gäller: Kontakta då:
Avtal
Allan, Nina
Frågor angående befintliga ledningar
Patrik
Grävarbeten
Dan
Vattenmätarinstallationer
Dan
Fakturor
Nina
Anmälan om byte av anslutare/fastighetsägare
Nina
Felanmälan under dagtid
Tor-Erik
Anslutning till avloppsnätet
Johanna
Vattenmätaravläsningar
Helena
                                                     

       


Tilläggsuppgifter:
Vattenförsöjningschef Allan Heir
Tfn (06) 327 7190 eller GSM 050 696 15 
E-post

Senast uppdaterad 13.8.2013

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.