Badvattenkvaliteten i Korsholm


Badvattenkvaliteten 2015

EU-badstrand

Badstrand Datum Vattnets
temperatur °C
Intestinala
enterokocker
cfu/100ml
Eschericia coli
MPN/100ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
(ja/nej)
Carpella           xx.6.2015
xx.6.2015
xx.7.2015
xx.8.2015

 

Badstrand Datum Vattnets
temperatur °C

Intestinala
enterokocker
cfu/100ml

Eschericia coli
MPN/100ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
(ja/nej)
Björkö xx.6.2015
xx.7.2015
xx.8.2015
Bulleråsen xx.6.2015
xx.7.2015
xx.8.2015
Fjärdskär xx.6.2015
xx.7.2015
xx.8.2015
Grönvik, Iskmo xx.6.2015
xx.7.2015
xx.8.2015
Köklot xx.6.2015
xx.7.2015
xx.8.2015
Norra Vallgrund xx.6.2015
xx.7.2015
xx.8.2015
Petsmo xx.6.2015
xx.7.2015
xx.8.2015
Replot xx.6.2015
xx.7.2015
xx.8.2015
Sommarösund xx.6.2015
xx.7.2015
xx.8.2015
Toby xx.6.2015
xx.7.2015
11.8.2014
Österhankmo xx.6.2015
xx.7.2015
xx.8.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i Social och Hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.


Tilläggsuppgifter:
Miljö- och hälsoskyddschef Harriet Perus-Marander
GSM 050 366 6295
E-post

Senast uppdaterad 4.5.2015

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.