Badvattenkvaliteten i Korsholm


Badvattenkvaliteten 2015

EU-badstrand

Badstrand Datum Vattnets
temperatur °C
Intestinala
enterokocker
cfu/100ml
Eschericia coli
MPN/100ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
(ja/nej)
Carpella           9.6.2015 14 0 1 nej
xx.6.2015
xx.7.2015
xx.8.2015

 

Badstrand Datum Vattnets
temperatur °C

Intestinala
enterokocker
cfu/100ml

Eschericia coli
MPN/100ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
(ja/nej)
Björkö 1.7.2015
22.7.2015
12.8.2015
Bulleråsen 1.7.2015
22.7.2015
12.8.2015
Fjärdskär 1.7.2015
22.7.2015
12.8.2015
Grönvik, Iskmo 30.6.2015
21.7.2015
11.8.2015
Köklot 30.6.2015
21.7.2015
11.8.2015
Norra Vallgrund 1.7.2015
22.7.2015
12.8.2015
Petsmo 30.6.2015
21.7.2015
11.8.2015
Replot 1.7.2015
22.7.2015
12.8.2015
Sommarösund 1.7.2015
22.7.2015
12.8.2015
Toby 30.6.2015
21.7.2015
11.8.2014
Österhankmo 30.6.2015
21.7.2015
11.8.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i Social och Hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.


 

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.