Skolkuratorer


Inom grundskolans och gymnasiets elevvård arbetar skolkuratorn som social rådgivare. Målsättningen är att stöda elevens skolgång och utveckling och att vid behov stöda lärare och föräldrar i deras arbete som fostrare samt att kontakta och vägleda föräldrar vid skolsvårigheter.

Elever, lärare och föräldrar kan vända sig till kuratorn i frågor som gäller

  • bekymmer med skolarbetet och skolkamraterna
  • bekymmer hemma och på fritiden
  • personliga bekymmer.

Kuratorn samarbetar i elevvårdsfrågor med lärare och övrig personal i skolan. I vissa situationer behöver eleven eller familjen mer stöd och hjälp än skolan kan ge. I dylika fall kan kuratorn remittera eleven och vid behov familjen till vårdenheter utanför skolan.

Skolkuratorn har tystnadsplikt. Verksamheten är lagstadgad.

Skolkuratorernas kontaktuppgifter

Linda Stråka, 044 727 7988 / 327 7316
Korsholms högstadium och Korsholms gymnasium

Maria Kentta, 050 438 7010
Smedsby-Böle, Solf, Norra Korsholm, Replot-Björkö, Södra Vallgrund och Norra Vallgrund skolor

Therese Hahn, 050 338 0956
Kvevlax, Hankmo, Petsmo, Helsingby, Kuni-Vassor, Tölby-Vikby och Veikars skolor

Hannele Ruutikainen, 050 541 1895 / 327 7324 
Mustasaaren keskuskoulu och Tuovilan koulu 


Tilläggsuppgifter:
Bildningsdirektör Maj-Len Swanljung 
Tfn (06) 327 7167
E-post

Senast uppdaterad 19.1.2010

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förminska texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.