Fjärrvärme


Smedsby Värmeservice Ab handhar fjärrvärmeförsäljningen och fjärrvärmedistributionen i de centrala delarna av Smedsby.

Kontaktperson
Verkställande direktör Peder Pedersen
Centrumvägen 4
65610 Korsholm
Tfn (06) 327 7183 eller GSM 050 696 20
E-post

Anslutningar och priser
Bolagets verkställande direktör ger uppgifter om anslutningskostnader och förbrukningsavgifter.

Felanmälan
Serviceavtal angående underhåll och dejour finns avtalat med Vasa Elektriska Ab. Felanmälan kan göras 24 timmar i dygnet, tfn (06) 324 5710.

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.