Statistik


Kommunkod: 499 
Församlingar: Korsholms svenska
  Kvevlax
  Mustasaaren suomalainen
  Replot
  Solf
Totalareal: 3 606 km²
Markareal: 847 km²
  skogsmark:
52 131 ha
  åkermark:
15 130 ha
Vattenareal: 2 759 km²
Strandlängd: 1 600 km
Byggnadsplanerat område: 865 ha
Invånarantal 31.12.2012: 19 030
Befolkningstäthet: 22,5 inv/km²


Tilläggsuppgifter:
Förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada 
Tfn (06) 327 7187
E-post

Senast uppdaterad 19.6.2007

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.