Mödra- och skyddshem


Kommunen erbjuder via Vasa mödra- och skyddshem en trygg plats då våld eller hot om våld förekommer i det egna hemmet.

Betalningsförbindelse behövs inte, utan kontakt tas direkt till mödra- och skyddshemmet.

Vasa mödra- och skyddshem ry
Magasingatan 12
Tfn (06) 312 9666

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.