Hälsa och boende


Till varje medborgares rättigheter hör en hälsosam livsmiljö, dricksvatten av god kvalitet och ren mat. Miljöhälsovårdens uppgift är att upprätthålla och främja Korsholms kommuninvånares hälsa. Vi övervakar, förebygger och eliminerar sanitära olägenheter i livsmiljön. Dessutom informerar vi om hur man ska skydda sig mot sanitära olägenheter och förebygga dem.

Utöver livsmedelstillsyn, tillsyn över inomhusklimat och hushålls- och badvatten, är även hygienen i frisersalonger, solarier, terapianläggningar och andra lokaler viktig. I dessa kontrolleras utrymmenas hygien och ändamålsenlighet. Hygien vid campingplatser, badanläggningar, läger och liknande omfattas också av begreppet hälsoskydd.

Miljöhälsovårdens viktigaste delområden är 

  • Livsmedelstillsyn
  • Inomhusluft i bostäder och offentliga lokaler
  • Övervakning av hushållsvatten
  • Kontroll av badvatten
  • Produktsäkerhetstillsyn
  • Övervakning enligt tobakslagen
  • Tillsyn över miljöhygien
  • Djurskydd
  • Tillsyn av tillverkning och lagerhållning av kemikalier  

Tilläggsuppgifter:
Hälsoinspektör Lise-Lott Rintamäki
Tfn (06) 327 7237 eller GSM 050 696 27
E-post

Hälsoinspektör Bernice Solstrand
Tfn (06) 327 7238 eller GSM 050 696 28
E-post

Senast uppdaterad 19.6.2007

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.