Djur


Veterinärvård omfattar

  • hälso- och sjukvård för djur
  • bekämpning av djursjukdomar (även på människor överförbara)
  • djurskydd
  • övervakning av animalisk primärproduktion
  • köttkontroll

Till kommunalveterinärens uppgifter hör att sköta veterinärpraktik, handha uppgifter inom miljöhälsovården samt att utföra granskningar och besök förordnade av länsstyrelsen och ministeriet.

Veterinärerna har telefontid måndag–fredag klockan 8–9. 

Veterinärernas kontaktuppgifter

Veterinärdejour

Jourområde 1: Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes. Jourtelefon 0600 399 199.

Jourområde 2: Korsholm, Laihela, Lillkyro, Vasa och Vörå. Jourtelefon 0600 399 299.

Jourtiden börjar vardagar kl. 16.00 och slutar följande vardagsmorgon kl. 8.00. Veckoslutsjouren börjar på fredag kl. 16.00 och pågår till måndag morgon kl. 8.00.

Jourtjänstens samtalsavgift är 1,01 €/min + Ina mellan kl. 08.00–20.00 och 3,03 €/min + Ina mellan kl. 20.00–08.00 (Uppringarens samtalsavgift innehåller mervärdesskatt på 24 %).

Jouren är avsedd för brådskande fall, dvs. akuta sjukdomsfall eller olycksoffer.


Tilläggsuppgifter:
Miljö- och hälsoskyddschef Harriet Perus-Marander
GSM 050 366 6295
E-post

Senast uppdaterad 23.5.2011

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.