Kvevlax-Koskö-Petsmo-Västerhankmo


7.
20 km
Rutt: Kvevlaxvägen–Petsmovägen–Karperövägen–Koskövägen

8.
10,8 km
Rutt: Västerhankmovägen–Lamaslotvägen–Petsmovägen


Tilläggsuppgifter:
Fritidschef Caroline Lund 
Tfn (06) 327 7163 eller GSM 050 517 6663
E-post

Senast uppdaterad 30.5.2007

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.