Solf – Finlands bästa bostadsområde 2006


Solf har utsetts till Finlands bästa bostadsområde i tävlingen "Suomen paras asuinalue".

Karta över området »»»

Finlands bästa bostadsområde är Solf

I den flerdelade tävling som utvecklingsprogrammet Bättre boende 2010 arrangerade har byn Solf i Korsholms kommun valts till Finlands bästa bostadsområde. Solf var en överlägsen vinnare av tittaromröstningen på internet och också tävlingens expertjury ansåg att den hörde till tätduon. Kottby i Helsingfors fick juryns hedersomnämnande för sin hållbara, högklassiga och mångsidiga boendemiljö.

I tittaromröstningen gick var fjärde röst till Solf. Drumsö i Helsingfors, byn Kiviniemi i Haukipudas och områdeshelheten Petosen-Saaristokaupunki i Kuopio fick alla över 10 procent av rösterna. Totalt avgavs nästan 5000 röster.

Tävlingskandidater var 12 bostadsområden runtom i Finland som hade valts ut på våren. Också då avgjordes valen av en tittaromröstning på internet. Tävlingens expertjury besökte och bedömde alla områden och de presenterades under hösten i programserien Bostadsmarknaden på MTV3-kanalen.

Ordförande för expertjuryn i tävlingen Finlands bästa bostadsområde var professor Aija Staffans från Tekniska högskolan. I juryn ingick dessutom överarkitekt Anne Jarva från miljöministeriet, arkitekt Esko Kahri från ArkOpen Oy, specialforskare, filosofie doktor Marketta Kyttä från Tekniska högskolan, diplomingenjör, forskningschef Kimmo Rönkä från Movense Oy samt professorn i stadsgeografi Mari Vaattovaara från
Helsingfors universitet.

Enligt expertjuryn kan ett bra boende förverkligas på många olika sätt. Tävlingen visade ändå att det fanns vissa faktorer som var gemensamma för många av de områden som invånarna upplevde som bra:

  • Bra områden har en stark egen identitet. De har karakteristiska kulturhistoriska kännetecken, ofta med anknytning till antingen landskapet eller byggnadssätten, som invånarna sätter värde på.
  • Människorna i bra områden känner varandra, de hälsar på dem de möter och miljön är trygg för barnen.
  • Bra områden knyts samman och stärks av en fungerande närservice som är tillgänglig för alla. Också skolorna, kyrkorna och t.ex. restaurangerna stärker var och en på sitt eget sätt den lokala gemenskapen - något som värderas högt i både städer och mindre samhällen.
  • Ett bra boende skall också stå i kontakt med naturen. Stränder och parker, grönska och möjlighet att koppla av nämns ofta i invånarnas motiveringar.

"Prioriteringarna varierade en aning, men de här kännetecknen kunde identifieras hos alla områden som var med i finalen", konstaterar juryns ordförande Aija Staffans.

Målet för utvecklingsprogrammet Bättre boende 2010, arrangör av tävlingen Finlands bästa bostadsområde, är att stärka boendets roll som en internationell konkurrensfaktor, en komponent i näringsverksamheten och som ett mångvetenskapligt forskningsområde. Programmets vision är att göra Finland till ett mönsterland för boende, där bostadsmarkanden verkligen fungerar på invånarnas villkor. Programmet koordinerades av Suomen Kiinteistöliitto.

Solf - en oslagbar prestation som visar stor hembygdskärlek

Solf är en idyllisk finlandssvensk by i Vasas grannkommun Korsholm. Området har drygt 1 700 invånare och dess medelpunkt bildas av Stundars museiområde och hantverkarby, dit ett sextiotal gamla bostadshus från den närliggande trakten har flyttats. En del av byggnaderna är museiobjekt, medan andra har renoverats med varsam hand enligt gamla byggtraditioner och nu fyller dagens krav på boendestandard. På planområdena i byn Solf står småhus byggda under olika årtionden. På 1970-talet var idyllen hotad, eftersom det då fanns planer på att bygga höghus. Invånarnas protester ledde till att planutkastet förkastades och i dag finns det inga flervåningshus i byn.

Solf har ett relativt bra serviceutbud. Både kommersiella och kommunala tjänster finns att få på nära håll i byns centrum, där finns bl.a. bibliotek, hälsostation, bank, flera restauranger och andra affärer. Solf har svenskspråkigt lågstadium och daghem. Ett finskt lågstadium finns på tio kilometers avstånd. Den goda talkoandan bidrar till att trygga den mångsidiga närservicen på orten. Bland annat siminrättningen har byborna byggt med gemensamma krafter. Servicen i Vasa, arbetsplatserna och flygfältet finns på 15-20 minuters köravstånd.

Utöver Stundars är de bäst kända sevärdheterna i Solf träkyrkan från år 1786 och åkerområdet i Söderfjärden, som har uppkommit på en urgammal meteoritkrater.

"Solf är en oslagbar prestation som visar stor hembygdskärlek. Genom många olika satsningar på en trivsam boendemiljö har framtiden kunnat skapas utifrån historian och traditionerna. Prima kvalitet ställs som mål för allt som görs - och det syns! Bygemenskapen är hjärtlig, flitig och lockande. "Här finns en varm och glad vi-anda", konstaterar medlemmarna i expertjuryn. En utmaning i utvecklingen av Solf anser jurymedlemmarna vara att ännu bättre försöka sammanfoga den gamla bymiljön och de nya områdena med varandra.

Kottby - högklassigt boende från årtionde till årtionde

Tävlingens expertjury gav stadsdelen Kottby i Helsingfors ett hedersomnämnande. Enligt juryn är Kottby ett utmärkt exempel på hur olika årtionden med olika byggnadsstilar har resulterat i en bra boendemiljö. Kottby har ungefär 8 000 invånare och det är särskilt känt för Trä-Kottby, där det på 1920-talet byggdes bostäder med spisrum och trädgårdstäppa för arbetare. Nuförtiden anses Trä-Kottby vara ett mönsterområde för småhusboende i stadsmiljö, där invånarna kan leva ett interaktivt urbant byliv. Det mångsidiga byggnadsbeståndet i Kottby omfattar också bostadskvarter från olika tidsperioder, planerade av vårt lands bästa arkitekter. Sådana är t.ex. Olympiabyn och det kvarter som
kallas Ormhuset.

Tilläggsinformation:

Aija Staffans, tävlingsjuryns ordförande, 040 516 4142,
Markku Rantama, tävlingsjuryns sekreterare, 050 505 2990,
Marjukka Vainio, informationschef, Suomen Kiinteistöliitto, 050 347 6233,

Resultat av tittaromröstningen

Procentandel av de avgivna rösterna

26 % – Solf, Korsholm

12 % – Drumsö, Helsingfors

11 % – Kiviniemi, Haukipudas

11 % – Petonen-saaristokauounki, Kuopio

8 % – Port Arthur, Åbo

6 % – Nådendal centrum

5 % – Herrgårdsforsen, Vanda

5 % – Hervanta, Tammerfors

5 % – Myllymäki, Tavastehus

4 % – Främre Tölö, Helsingfors

4 % – Hagalund, Esbo

3 % – Kottby, Helsingfors

Det totala antalet röster var 4 988 stycken.

Bilder från Solf och Kottby

Solf: www.kiinteistoyhdistys.fi/liitto/asunto2010/Sulva/

Kottby: www.kiinteistoyhdistys.fi/liitto/asunto2010/Kapyla/


Av omkring 3 800 förslag som mottagits till tävlingen "Finlands bästa bostadsområde" hade tolv finalister valts ut och Solf fanns med bland dessa. I augusti besökte en jury finalisterna och besöken filmades och sändes fredagar kl. 18.30 med början 8.9 i MTV3:s program "Joka kodin asuntomarkkinat". Tävlingen har utlysts av utvecklingsprogrammet "Hyvä asuminen 2010".

Avsikten med tävlingen är att undersöka vad finländare anser är viktigt för en bostadsort. 

Bidraget från Solf sändes den 29 september med repris 1.10 kl. 9.45.

Allmänheten kunde rösta på nätet 24.11.–3.12 och vinnaren i tävlingen utsågs utgående från juryns utlåtande och folkets röster 8 december.  

Länkar

Solfs hemsida www.solf.fi

Hyvä asuminen 2010 www.asunto2010.fi

Joka kodin asuntomarkkinat www.mtv3.fi/koti


Senast uppdaterad 9.5.2007

 

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.