Replotbron


Replotbron är landets längsta bro. Den förenar kommunens skärgård med dess fastland och ersätter de färjor som tidigare trafikerade. Bron betjänar dagligen över 2 000 skärgårdsbor och gör vägen ut till den säregna arkipelagen okomplicerad också för sommargäster och tillfälliga besökare.

Bron invigdes den 27 augusti 1997 av republikens president Martti Ahtisaari och republiken Islands president Ólafur Ragnar Grimsson. Den har en längd på 1 045 meter och bärs upp av pyloner som sträcker sig 82,5 meter över havet. Genomfartshöjden är 26 meter och mittöppningens bredd 250 meter.

Tekniska uppgifter:
  • Brons längd 1045 m
  • Nyttobredd 12 m, varav körbanan 8,25 m, gång- och cykelbanan 3,75 m
  • Fri seglingshöjd 26 m från vattenivån
  • Längsta brospannet 250 m
  • Mittersta delen på vardera sidan bärs upp av 32 st 160 mm grova stålkablar från 82,5 m höga pyloner
  • Brobanans konstruktionshöjd 2,0–3,2 m
  • Ansvarig byggherre för broprojektet är Vasa vägdistrikt

Tilläggsuppgifter:
Kultursekreterare Olle Victorzon
Tfn (06) 327 7165
E-post

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.