Kyro älv


Det flacka landskapet vid Kyro älv är en upplevelse att se. Små björkdungar och steniga backar avbryter den flacka slättens enformighet. I slutet av 1800-talet fanns ännu ingen bosättning på den egentliga slätten. Människorna hade byggt sina gårdar på de högre belägna platserna, där god grund för husen fanns och där de var skyddade för älvens vårflöden.


Tilläggsuppgifter:
Kultursekreterare Olle Victorzon
Tfn (06) 327 7165
E-post

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.