Gamla Vasa


Korsholms slottsvallar

Korsholms slott (Crysseborg), som byggdes till stöd för landets försvar, omnämns första gången i ett testamente år 1384. Korsholms vallar kallas idag den kulle i Gamla Vasa där borgen en gång stod. Granitkorset förkunnar att "Här restes Kristi kors i hednisk nord".

Sankta Maria kyrka

Om kristenhetens landvinningar i landsdelen påminner oss ruinerna av Sankta Maria kyrka, som byggdes på 1300-talet.


Tilläggsuppgifter:
Kultursekreterare Olle Victorzon
Tfn (06) 327 7165
E-post

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.