Botniahallen


Botniahallen är en anläggning som upprätthålls i samarbete mellan Korsholms kommun och Vasa stad. I fråga om den totala ytan är hallen Finlands största friidrotts-, boll- och allaktivitetshall. Den inrymmer bl.a. en fullstor fotbollsplan med 400 meter långa löparbanor runtom.

Hallen används av idrottsföreningar, skolor, företag, inrättningar och enskilda utövare av olika idrotter. Också special- och handikappidrottens behov har beaktats.

Hallens höga standard och dimensioner skapar de bästa förutsättningar för träning och tävlingsidrott både på nationell och internationell nivå.

Mer information om hallen får du om du klickar här.


IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.