Bibliotekstjänster


Välkommen till Korsholms bibliotek

Korsholms bibliotekskatalog

Info »» 
 

Sök - Förnya - Reservera  »»
E-böcker och strömmande ljudböcker  »»
fredrikabibliotekens gemensamma katalog  - biblioteksnätverk för 11 kommuner  »»

Info om biblioteket

Användningsregler  »»
Fjärrlån  »»
Avgifter  »»
Kontaktuppgifter  »»  

Betjäningspunkter och öppethållning

Huvudbiblioteket  »»
Bokbussen  »»
Björköby bibliotek  »»
Kvevlax bibliotek  »»
Replot bibliotek  »»
Solf bibliotek  »»

Öppethållning för samtliga betjäningspunkter
i pdf-format  »»    Karta  »»

Tidskrifter

Tidskrifter vid Korsholms kommunbibliotek »»   

Länkar till de flesta tidskrifternas egna websidor finns i Fredrikabibliotekens tidskriftsförteckning »»

gång just nu

Bokbussen
kör åter från och med 4.8.2014 enligt normal tidtabell.
Se tidtabellen här.   Tilläggsuppgifter:
Bibliotekschef Sari Seitamaa-Svenns
Tfn (06) 327 7272
E-post

Senast uppdaterad 9.5.2007

 

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.
Designed to sell