Parker och områden


Till kommunens parker och områden hör:

  • 31 lekparker
  • 5 parker 
  • 8 simstränder och friluftsområden 
  • 6 matchrinkar 
  • 20 isbanor 
  • 15 idrotts-/bollplaner 
  • 1 skidspår  
  • ca 500 ha skogsområden, varav ca 400 ha bostadsnära

Tekniska centralen handhar underhållet av områdena. Fritidsnämnden svarar för verksamheten på frilufts- och idrottsanläggningarna. Hälsoinspektörerna övervakar strändernas skick och vattenkvalitet.

 


Tilläggsuppgifter:
Grönområdeansvarig Alf Rosendahl 
Tfn (06) 327 7599 eller GSM 050 696 25
E-post

Senast uppdaterad 25.6.2009

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.