Kyrkor


Korsholms kyrka

i Gamla Vasa byggdes år 1775 och var ursprungligen hovrättsbyggnad. Efter Vasa stads brand år 1852 inrättades den till kyrka år 1863 och ersatte då den förstörda gråstenskyrkan (Sankta Maria) från 1300-talet. Den nuvarande kyrkan har innemot 900 sittplatser.


Kvevlax kyrka

är byggd i trä och uppfördes år 1692. Den är därmed en av de äldsta träkyrkor i landet som fortfarande används. Den har plats för ca 600 personer. I närheten finns församlingshemmet och prästgården.


Solf kyrka

är byggd år 1786. Den har en unik altaruppsats och sittplatser för ca 800 personer. Intill kyrkan finns klockargården, prästgården och församlingshemmet.


Replot kyrka

är från år 1781 och byggd som långkyrka. Både altaruppsatsen och predikstolen fanns ursprungligen i Sankta Maria kyrka i Gamla Vasa. En "specialitet" är att väggarna lutar mot söder beroende på att kyrkan blev dåligt grundad när den byggdes.


Björkö kyrka

byggdes år 1859 och har plats för ca 250 personer. Att det är fråga om en skärgårdskyrka märker man av att det inne i kyrkan finns en båt, ett s.k. votivskepp.


Smedsby kyrka

byggdes åren 1978 -1979 ursprungligen som församlingshem för Korsholms församling. Den 1 januari 1995 bildades Korsholms finska församling som då övertog byggnaden. Korsholms finska församling omfattar hela Korsholms kommun.


Tilläggsuppgifter:
Kultursekreterare Olle Victorzon
Tfn (06) 327 7165
E-post
Senast uppdaterad 8.5.2007

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.