Äldrerådgivare


Äldrerådgivaren kan kontaktas vid minnesstörningar för tester och rådgivning samt för uppföljning och stöd vid demenssjukdomar.

Äldrerådgivaren gör förebyggande hembesök till 78-åringarna i kommunen för att kartlägga och informera om risker för fallolyckor samt ge råd vid olika hälsoproblem.

  • Äldrerådgivare för Korsholm (utom Kvevlax), tfn 06 327 7414, telefontid vardagar kl. 8–9.
  • Äldrerådgivare för Kvevlax och Vörå, tfn 044 727 7996, telefontidtid vardagar kl. 8–9.


 

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.