Avgifter


Avgifter fr.o.m. 1.1.2015

 

Måltidsservice 

 

Morgonmål

1,90

Lunch

7,50

Middag

1,90

Kaffe/Te med bröd

1,50

Kaffe/Te utan bröd

0,70

Kvällsmål

1,90

Måltider/dag vid boendeenheter 

12,80

Trygghetsservice

 

Grundavgift vid Solgård serviceboende, månadsavgift

35,00

Grundavgift vid Folkhälsan, månadsavgift

35,00

Grundavgift vid Aspgården, månadsavgift

35,00

Grundavgift vid Helmiina, månadsavgift

35,00

Grundavgift vid Solhörnan, månadsavgift

27,00

Trygghetstelefon, månadsavgift

25,00

Klädvårdsservice

 

Öppenvård, Solhörnan, per maskin (max 34 €/mån)

6,00

Aspgården, Helmiina, Solgård serviceboende och Folkhälsan, månadsavgift

35,00

Bad/bastu per gång

4,50

Hjälp med butiksärenden, månadsavg.

10,00

Vattentransport, månadsavg.

11,00

Färdtjänst/Transportservice

 

Självrisk per resa, gravt handikappade      

enl. busstaxa

Transport till stödtjänster tur-retur (dagcenter, bad/bastu)

7,40

Tillfällig hemvårdshjälp per dag

 

<2 timmar

11,00

> 2 timmar <4 timmar

16,50

> 4 timmar <6 timmar

22,00

> 6 timmar <8 timmar

27,50

> 8 timmar <10 timmar

33,00

> 10 timmar <12 timmar

38,50

 

 

Närståendevård

 

Avlastning i hemmet, max 8 h/gång

6,00


Avgifter för service i hemmet

Enligt lagen och förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården kan för service i hemmet uppbäras antingen en månadsavgift eller en tillfällig avgift. Med service i hemmet avses hemservice enligt socialvårdsF 9 §  1 mom. 1 pt och/eller hemsjukvård.

Månadsavgift

För fortgående och regelbunden service i hemmet som antecknats i  vård- och serviceplanen uppbärs en skälig månadsavgift som bestäms enligt antal besök per vecka, familjens bruttoinkomster och storlek. Månadsavgiften uppgår till högst det eurobelopp av de månadsinkomster som överstiger inkomstgränsen som nedannämnda betalningsprocent anger:

OMSORGSGRUPP I II III IV     
BESÖKSGÅNGER PER MÅNAD 4 X 5-12X 13-23X 24-X
BESÖKSGÅNGER PER VECKA  1 X 2-3X 4-5X 6-X
1 pers. bruttoinkomst > 563 €/mån 12 % 18 % 27 % 35 %
2 pers. bruttoinkomst > 1039 €/mån 12 % 14 % 20 % 22 %
3 pers. bruttoinkomst > 1628 €/mån 10 % 14 % 16 % 18 %
4 pers. bruttoinkomst > 2014 €/mån 10 % 12 % 14 % 15 %
5 pers. bruttoinkomst > 2438 €/mån 9 % 11 % 12 % 13 %
6 pers. bruttoinkomst > 2799 €/mån 8 % 9 % 11 % 11 %
pers.>6 bruttoinkomst höjs med 342 €/person -1%/pers. -1%/pers. -1%/pers. -1%/pers.

Kortvarig institutionsvård

Kortvarig institutionsvård vid Solgård kan omfatta regelbunden intervallvård, tillfällig vård eller avlastningsvård som varvas med hemmaboende. Vårdavgiften är 32,60 euro per vårddag. Då denna avgift uppgår till 636 euro (avgiftstak) per kalenderår, sjunker vårdavgiften till 15,10 euro per vårddag.

I avgiftstaket beaktas avgifter som tagits ut för öppenvårdstjänster som tillhandahålls av läkare vid hälsovårdscentral, individuell fysioterapi, vård i serie, poliklinikbesök, dagkirurgi och kortvarig institutionsvård vid såväl socialvårdens som hälsovårdens inrättningar.

Kontaktuppgifter


Senast uppdaterad 27.3.2013

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.