Serviceguide


Informationshäfte skall ge Dig nyttig information om socialcentralens verksamhet och om den service för pensionärer som finns i Korsholms kommun.

Broschyren presenterar också kortfattat hälsovårdscentralens verksamhet samt även andra organisationers, nämnders, församlingars och olika föreningars service och rekreationsverksamhet.

Ladda ner informationshäftet i pdf-format

Service till pensionärer


Tilläggsuppgifter:
Chefen för äldreomsorg Gunilla Bertell 
Tfn (06) 327 7216 
E-post

Senast uppdaterad 15.1.2009

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.