Projekt


Aktiverande och rehabiliterande vårdmetoder inom äldreomsorgen

Projektet Aktiverande och rehabiliterande vårdmetoder inom äldreomsorgen inleddes i Korsholm den 1 mars 2004 och avslutade den 31 augusti 2005. Syftet med projektet var:

  • Att öka välbefinnandet hos klienterna genom att utveckla grundvården och bruka aktiverande och rehabiliterande vårdmetoder som tar hänsyn till klienternas individuella behov.
  • Att öka personalens arbetstillfredsställelse och kompetens. Att vinna kunskap om hur förändringsåtgärderna kan höja de äldres livskvalitet och personalens arbetstillfredsställelse.

Inom äldreomsorgen i Korsholm valdes tre enheter ut till att delta i projektet. Dessa var flygel III vid åldringshemmet Solgård, demensboendet Aspgården samt Smedsby hemservice.

Vid slutet av projektet kan man konstatera att den övergripande målsättningen uppnåtts. Man har lyckats utveckla och införa nya metoder för att få kunskap om hur aktivering och rehabilitering av äldre kan höja deras livskvalitet samt även vårdkvaliteten. Samtidigt har personalens medvetenhet om klienternas rätt till medbestämmande och behov av individuell omsorg också förbättrats.

 

Aktiverande och rehabliliterande vårdmetoder inom äldreomsorgen (0,9 Mb)

Sammanfattning

Yhteenveto

Blankett: Problem/utvecklingsområden

Blankett: Testplanering


Senast uppdaterad 14.11.2005

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.