Bäddavdelningarna


Korsholms närsjukhus (tidigare Korsholms bäddavdelning)

Monavägen 9, Smedsby

Verksamhetsidé

Korsholms närsjukhus vill ge en trygg och individuell vård för invånarna i Korsholm.

Vi erbjuder:

  • en positiv vårdmiljö där individens behov tillgodoses
  • lättillgänglig vård av yrkeskunnig och mångprofessionell personal
  • möjlighet till akutvård, undersökningar, rehabilitering och palliativ vård
  • vårdhemsboende i hemlik miljö
  • helhetsvård i samarbete med öppenvården och specialsjukvården

grundad på

  • rehabiliterande och aktiverande arbetssätt
  • etiska principer där människovärdet respekteras och den enskilda människan bemöts personligt
  • anhörigas delaktighet i vården
  • lindrande vård och värdighet i livets slutskede

Avdelning 1 är en akutvårdsavdelning med 26 vårdplatser, tfn 06 327 7541 och 06 327 7540

Avdelning 2 är en rehabiliteringsavdelning med 24 vårdplatser, tfn 06 327 7959 och 06 327 7958

Vårdhemmet är en vårdenhet med 24 platser, tfn 06 327 7521

Besökstiden är mellan kl. 11.30 och 19.00.
Ansvariga för avdelningarna är biträdande överläkare Stefan Strang och tf. administrativ avdelningsskötare Yvonne Nybo.

 

Oravais närsjukhus (tidigare Oravais bäddavdelning)

Öurvägen 25, 66800 Oravais

 

avdelningen erbjuder vi aktiv rehabilitering, avlastning för anhöriga och god vård i livets slutskede förutom akut sjukvård och vård av långtidssjuka. Vårdideologin bygger på trygghet, individualitet, integritet, självständighet och kontinuitet.

 

  • avdelningens telefonnummer: (06) 385 2265

Besökstiden är mellan kl. 12-19.

Ansvariga för avdelningen är läkare Ivan Schewitsch och bitr. avdelningsskötare Åsa Simons-Nylund.

 


 

 Senast uppdaterad 2.5.2007

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.