Hemservice


Med hemservice strävar man till att bistå pensionären att klara av de dagliga funktionerna då den egna förmågan inte längre räcker till. Hemservicen delas in i hemvårdshjälp och olika stödtjänster, som beställs av hemserviceledaren.

Korsholms hemservice är indelad i sex distrikt. I varje distrikt finns hemservicebyrå med personalgrupp och hemserviceledare som ger service till distriktets invånare. Hemserviceledarna har telefontid mån-fre kl. 9–11.

Distrikt: Replot-Björköby Tfn (06) 327 7984
  Norra Korsholm   (06) 359 1202
  Kvevlax   (06) 327 7978
  Smedsby-Böle   (06) 327 7292
  Södra och Östra Korsholm   (06) 320 1194
  Solf   (06) 344 0588

  • Hemvårdshjälp ges dagligen kl. 7.00–22.00
  • Nattpatrull kl. 21.00–7.00 för planerade hembesök och utryckning vid trygghetslarm. Läs mer->
  • Stödtjänster såsom måltids- och klädvårdsservice, bad/bastutjänster, trygghetstelefon, färdtjänst och dagcenterverksamhet. Läs mer->

Kontaktuppgifter


Senast uppdaterad 14.8.2006

IMG VERKTYG
IMG Skriv ut sidan
IMG Förstora texten
IMG Tillbaka


© Korsholms kommun 2004–2013. Ansvarig utgivare: Linda Jakobsson-Pada.